Tuesday, April 26, 2011Apa itu kapsyen?
·         Tajuk, penerangan rinekas @ huraian yg mengiringi ssuatu ilustrasi @ gambar.
·         Dpat menimbulkan rasa ingin tahu berita yg selanjutnya/ lengkap.
Mengapa Perlu Ada Kapsyen?
·         Pembaca akan melihat gambar dan secara mental merakam semua maklumat visual yang terdapat pada gambar.
·         Biasanya pembaca hanya melihat sepintas lalu dan tidak menyedari aspek-aspek penting di dalam gambar itu.
·         Jika gambar yang dilihat oleh pembaca adalah menarik maka mereka akan membaca kapsyen di bawah gambar untuk mengetahui huraian mengenai gambar tersebut.
·         Setelah memahami kapsyen, pembaca akan melihat semula pada gambar tersebut. Oleh itu kapsyen perlu memberikan penerangan yang tepat dan berkesan.
Cara Menghasilkan Kapsyen YG Baik
·         Kapsyen harus memberi penerangan yang memberi kepuasan kepada pemahaman pembaca.
·         Apa yang kelihatan jelas di dalam gambar tidak perlu diberikan penerangan
·         Kapsyen mesti memberikan maklumat yang tidak dapat diberikan oleh gambar.
·         Maklumat kapsyen mestilah tepat dan padat.
·         Jangan membuat kesimpulan atau interpretasi sendiri mengenai seseorang dalam gambar.
·         Berikan sahaja maklumat yang akan membantu pembaca untuk membuat penilaian, interpretasi dan keputusan sendiri.
·         Pastikan semua ejaan dalam kapsyen adalah tepat dan tiada penggunaan cliches.
·         Elak menggunakan frasa “Gambar menunjukkan…”
·         Gambar lama mesti dinyatakan bila ia diambil.
·         Jangan tulis sesuatu yang lucu sedangkan gambar tidak begitu.
·         Bahasa percakapan adalah terbaik.
·         Quotes atau kata-kata seseorang dalam gambar adalah sesuai digunakan
·         Sentiasa mengenalpasti orang2 utama di dalam gambar.
·         Jangan biarkan ayat memutarbelitkan informasi sebenar dan berkias2


Ciri Etika Kewartawanan
Ciri etika kewartawanan, secara perbandingan melibatkan: 
·         Tanggungjawab petugas media
·         Kebebasan Akhbar
·         Konflik Kepentingan
·         Sumber Berita
·         Hak Menjawab
Tanggungjawab Petugas Media
n  Berlandaskan kerukunan negara/perlembagaan
n  Tanggungjawab sosial/kemasyarakatan
n  Penapisan Kendiri (Self-Censorship)
Kebebasan Akhbar
n  Konsep kebebasan terpimpin
Konflik Kepentingan
n  Pemberian hadiah, saguhati
n  Pekerjaan sampingan
n  rasuah
Sumber Berita
n  Berpuas hati bahawa maklumat benar-benar penting
n  Hanya sumber itu mengetahuinya
n  Penyiaran nama sumber sudah pasti menjejaskan pekerjaan dan nyawa individu
Hak Menjawab
n  Hak semendiri (privacy)
Kod Etika Kewartawanan Malaysia:
n  Tiada kebebasan mutlak
n  Tiada larangan menggunakan kedudukan demi kepentingan peribadi
n  Tiada objektiviti dalam laporan berita
n  Tiada melindungi hak semendiri (privacy) public
n  Tiada hak menjawab tuduhan tidak berasas
n  Tiada pengharaman penyertaan parti politik dan organisasi komuniti yang boleh menjejaskan kewibawaan petugas
n  Tiada arahan tajuk harus bertepatan dengan kandungan berita
n  Tiada arahan membezakan berita dengan pendapat
n  Tiada melabelkan pendapat dengan jelas agar dapat dibezakan daripada laporan berita
n  Tiada peruntukan untuk memastikan pentadbiran awam dilakukan dengan terbuka
n  Tiada pengawasan ketaatan kepada kod etika
Objektiviti Pelaporan Berita (William E. Rowley, 1984)
n  Objektiviti faktual atau pemerhatian
n  Objektiviti dramatik dan estetik
–        Mengkomunikasikan maklumat dengan nada emosi untuk menjadi “cerita” dalam fakta.
n  Objektiviti moral atau etika
–        Hapus perasaaan prejudis,stereotaip; papar iso moral dengan jelas dan adil
n  Objektiviti gaya penulisan yang jelas dan nyata
-           Penggunaan bahasa
Faktor-faktor Mempengaruhi Wartawan
n  Undang-undang
n  Diri pemberita/wartawan
n  Organisasi dalam
n  Organisasi Luar
–        Pengiklan ada agensi pengiklan
–        Syarikat swasta melalui PR dan agensi PR
–        Tokoh penting masyarakat
Akta-akta Mengawal Kewartawanan di Malaysia
n  Akta Mesin Cetak dan Penerbitan (1985)
n  Akta Kawalan Kemasukan Bahan-bahan Bercetak 1958 (Pindaan 1972)
n  Akta Keselamatan Dalam Negeri (1960)
n  Akta Hasutan 1948 (Pindaan 1971)
n  Akta Rahsia-rahsia Rasmi, 1972
n  Ordinan Fitnah/Akta Fitnah 1957
n  Akta Komunikasi dan Multimedia 1998
Cabaran-cabaran Etika Kewartawanan Mutakhir
n  Perkembangan pesat teknologi maklumat
n  Kesahihan maklumat
n  Birokrasi daripada pihak-pihak tertentu
n  Sekatan undang-undang dan polisi
n  Kedangkalan wartawan terhadap pemeliharaan moral, keharmonian dan keselamatan komuniti


1 comment: